Belgenmonument Amersfoort

Aanleiding voor de opgave is de restauratie van dit Rijksmonument. In de afgelopen honderd jaar is de oorspronkelijke ervaring van het monument verloren gegaan. Het monument wordt nu benaderd via de achterzijde. Om deze ervaring weer in ere te herstellen wordt de benadering via het oorspronkelijke S-vormige pad weer mogelijk gemaakt. Door op deze route, in lijn met het bestaande monument, een ruimtelijk object toe te voegen krijgt de plek op een nieuwe, eigentijdse manier betekenis als herdenkingsplek voor ontheemden.

Met onze ingreep proberen we het verhaal over het ontstaan van het Belgenmonument voor een breed publiek aansprekend en inzichtelijk te maken. Tevens proberen we het door middel van ruimtelijke beleving te verbinden aan de hedendaagse vluchtelingenproblematiek.

Het ontwerp bestaat uit een 75m. lang verdiept pad op de as van het oorspronkelijke monument. In de vloer zijn afbeeldingen en teksten opgenomen die uitleg geven over het monument en haar bewogen geschiedenis. Mensen schuifelen al lezend, starend naar de grond met het hoofd voorover gebogen, richting de ‘bevrijdende’ trap aan het einde van het pad. De wanden zijn voorzien van een doorgaande afbeelding waarin ‘ontheemden’ en landsgrenzen met elkaar versmolten zijn. Op deze manier wordt de bezoeker bij zijn wandeling begeleid. In tegenstelling tot het mijmerpad, is dit een pad waar men zich even volledig aan de buitenwereld kan onttrekken, met de gedachten gericht op zowel het heden, het verleden en het nu.

Categorie

  • Monument, Nieuwbouw, Prijsvraag, Landschap

Tijdspanne

  • 2016

Status

  • Niet gerealiseerd

Typologie

  • Monument, Land-Art

Locatie

  • Bergkwartier Amersfoort

Oppervlakte

  • 75m lang pad

Opdrachtgever

  • FASadE (Forum voor Architectuur en stedenbouw in Amersfoort)