Bouwen met een architect

Steeds meer mensen doen het. Zelf een huis laten bouwen, samen met een architect. Het zet de deur open naar het verwezenlijken van een droom. Want een architect kan al uw esthetische, functionele en technische wensen omzetten in een concreet ontwerp en uiteindelijk een bouwwerk.

Maar een architect doet meer. Hij adviseert in het voortraject, regelt bouwvergunningen, beoordeelt offertes van aannemers en houdt toezicht tijdens de bouw. Daarmee bespaart de architect u geld en tijd en neemt hij u veel zorgen uit handen. En vooraf weet u als opdrachtgever precies waar u aan toe bent.

Zelf bouwen met een architect is een interessant maar zeer uitgebreid proces. Waar moet u beginnen? Het traject is in grofweg drie delen op te splitsen, die elk weer hun eigen stappen kennen.

Hieronder ziet u een overzicht van het traject.

[bron: BNA]

Het traject

[ult_buttons btn_title=”Voorfase” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”125″ btn_height=”125″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(224,224,224,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_title_color_hover=”#cccccc” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#ffffff” btn_color_border_hover=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_border_size=”1″ btn_radius=”1500″ btn_font_size=”desktop:16px;” css_adv_btn=”.vc_custom_1475847030581{padding-left: 0px !important;}”]
Oriëntatie
[ult_buttons btn_title=”Voorbereiding” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”150″ btn_height=”150″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(224,224,224,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_title_color_hover=”#cccccc” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#ffffff” btn_color_border_hover=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_border_size=”1″ btn_radius=”1500″ btn_font_size=”desktop:16px;”]

Programma Van Eisen (PVE)
Bepalen budget
Schatting bouwtijd + procedure

[ult_buttons btn_title=”Ontwerpproces” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”175″ btn_height=”175″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(224,224,224,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_title_color_hover=”#cccccc” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#ffffff” btn_color_border_hover=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_border_size=”1″ btn_radius=”1500″ btn_font_size=”desktop:16px;”]

Voorlopig Ontwerp
Definitief Ontwerp
Technisch Ontwerp

[ult_buttons btn_title=”Bouwproces” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”140″ btn_height=”140″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(224,224,224,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_title_color_hover=”#cccccc” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#ffffff” btn_color_border_hover=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_border_size=”1″ btn_radius=”1500″ btn_font_size=”desktop:16px;” css_adv_btn=”.vc_custom_1475847110849{padding-left: 0px !important;}”]

Contractvorming
Gunning
Uitvoering & Oplevering
Directie voering

Fasering

VOORFASE

ONTWERP- / BOUW- PROCES

NAZORG

+  Oriëntatie

– wat vindt u mooi?
– waar gaat u bouwen?
– welke functies moet uw bouwobject krijgen?
– hoe zit het met uw planning en budget?

+  Alleen bouwen of met anderen?
+  De keuze voor een architect

1. Bepaling van de werkzaamheden
2. Het verstrekken van de (deel)opdracht
3. Afstemming wensen en randvoorwaarden
4. Het voorlopig ontwerp (VO)
5. Het definitief ontwerp (DO)
6. De bouwvoorbereiding
7. De keuze voor de aannemer
8. De uitvoering

Voorlopige oplevering.
Klachten afhandeling
Eind oplevering / afrekening

Ontwerpproces

VOORLOPIG-
ONTWERP
(VO)

DEFINITIEF-
ONTWERP
(DO)

BOUW
VOOR-
BEREIDING

Met tekeningen van de gevel, doorsneden, contouren en wellicht een maquette en een 3D- presentatie wordt in deze fase globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit zal gaan zien. Het VO vermeldt ook de te gebruiken materialen en geeft een globale kostenraming.

Het DO is geen nieuw ontwerp, maar een uitwerking van het VO waarin alle door u en de architect besproken wijzigingen verwerkt zijn. Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien. Alles heeft nu een definitief karakter. Aan de hand van het DO voert de architect wettelijk verplichte berekeningen uit over onder meer daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatie.

Met het DO in de hand wordt een bouwvergunning bij de gemeente aangevraagd. Een architect beschikt over de expertise en ervaring om discussies met de afdeling Bouwtoezicht op efficiënte wijze aan te gaan. Bovendien heeft een aanvraag al snel een streepje voor bij de beoordelaars van Bouwtoezicht en Welstand als een architect het indient. Ook voor hen is het prettig om met iemand te communiceren die weet waar hij het over heeft.

Bij de bouwvoorbereiding hoort ook het maken van het bestek (de detailtekeningen). Op basis van dit document zullen aannemers hun offerte uitbrengen.

Bouwproces

DE KEUZE
VOOR DE
AANNEMER


DE
UITVOERING


DE
OPLEVERING

Wie gaat de bouw uitvoeren? De architect kan meerdere, door hem geschikte aannemers, vragen om een offerte in te dienen. Ook kan besloten worden om één aannemer te benaderen. Bijvoorbeeld op aanbeveling van anderen, of omdat de architect goede ervaringen met hem heeft opgedaan. De architect zal de offerte inhoudelijk beoordelen om te zien of het precies aansluit op het bestek.

Zodra de bouw van start gaat, kan de architect als directievoerder zijn waarde bewijzen. Want hoewel alles vastligt, zal iemand toch in de gaten moeten houden of de vele betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. Worden inderdaad de juiste materialen gebruikt? Loopt alles nog steeds volgens planning? Is er niets vergeten? Als expert en ervaringsdeskundige zal niets de architect ontgaan.

Na maanden en vaak jaren van voorbereiding en hard werken staat uw droom eindelijk overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoerig gecontroleerd is. De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd. De architect voert een inspectie uit en is in staat om gebreken te constateren en met de aannemer te bespreken hoe het zo snel mogelijk wordt opgelost.